Ten, kdo nikdy nepocítil skutečnou nouzi a nemusel tuto řešit, si nejednou nedokáže ani představit, o jak složitý problém se tu jedná. Ten, kdo má alespoň tolik peněz, aby zvládal financování toho nejpodstatnějšího, co s jeho životem souvisí, nedokáže plně pochopit to, co pociťuje ten, komu peníze nestačí ani na ono naprosté k normálnímu životu nezbytné minimum.

Ale realita už je prostě taková. I když si nelze život bez dostačujícího finančního zajištění vůbec představit, je mezi námi nemálo těch, kdo v klidně i zoufalém nedostatku žít musí. Protože si zkrátka nevydělají tolik, kolik by potřebovali, a nemají ani žádné rezervy, jež by se daly využít.

otevřený trezor

A jak mají existovat ti, jimž osud není po finanční stránce ani trochu příznivě nakloněn?

Těmto nejednou nezbývá jiné řešení, než vzetí si půjčky, s jejíž pomocí by bylo možné financovat životní náklady do doby, než se vše urovná a život se opět stane zvladatelným.

Ovšem co se často stane, když se někdo v krajně obtížné ekonomické situaci obrátí na některou z bank se žádostí o půjčku? To už si obvykle dokážeme představit všichni. Žadatel v nesnázích tu prostě se žádostí neuspěje. Nemá dostatek argumentů, jimiž by přesvědčil o tom, že půjčku následně řádně splatí. Nemá dostatečně vysoké příjmy, nemá čisté registry dlužníků, zato má nejednou i další nesplacené dluhy či dokonce exekuce… A banka někomu takovému peníze nepůjčí. Nechce riskovat, že už se s nimi neshledá.

počítání peněz

A pak zbývá lidem v nesnázích už jen jediné řešení, jímž jsou nebankovní hypotéky. Ty se totiž poskytují i lidem, kteří toho nemohou mnoho nabídnout, i těm, kdo vzbuzují určitou obavu, zda a jak se s následným splácením vypřádají. Tady se totiž musí splácení zaručit zástavou nemovitosti, jež by v případě nesplácení byla použita k odškodnění poskytovatele této půjčky.

A díky právě této zástavě se tu pomoci dočká kdekdo. I ti, kdo by odešli odjinud s nepořízenou.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup