Mnoho lidí se může ocitnout ve finančních problémech a stává se, že nemůžou včas hradit své závazky. Řešení z takové krizové situace může být insolvence. Cílem tohoto řízení je vypořádat se s dluhy tak, aby byli co nejvíce spokojeni všichni věřitelé. Oddlužení neboli insolvence pomáhá dlužníkovi a všem věřitelům současně. Dlužníkovi se snaží zajistit snížení a splácení dluhů. Na druhou stranu, věřitelé docílí uhrazení části pohledávek.
insolvence - oddlužení
Požádat o oddlužení může pouze ten, kdo splňuje její podmínky:
1.       Závazky, které nejsou uhrazené, musí být minimálně 30 dnů po splatnosti.
2.       Věřitelé jsou alespoň dva, jde o bankovního nebo nebankovního věřitele
3.       Člověk musí také chtít dále splácet, avšak už jinou celkovou částku, většinou to je 30% z celé částky po dobu 5 let nebo 60% během 3let
4.       Důležité je mít čistý trestní rejstřík
Po splnění podmínek se vyplňuje návrh na oddlužení. Tento můžeme podat sami nebo za pomoci společnosti, která řeší tyto případy. Vše jde pak k soudu, ten buď ihned vyhoví a povolí oddlužení nebo požaduje další podklady. V případě jakékoli soudní výzvy, je třeba na ni reagovat a tím si zajistit dobrý výsledek.
 
Nejen samotný člověk, i firma se může ocitnout v insolvenci. Projevuje se to pozastavením jeho všech plateb. Řešením pak je vyrovnání nebo forma konkurzu. Někdy dojde až k exekuci, ale jsou to ojedinělé případy. Oddlužení je zahájeno tehdy, pokud:
1.       Soud rozhodne a vydá prohlášení o konkurzu na majetek podniku
2.       Návrh na konkurz je zamítnutý z důvodů nedostatečného majetku daného dlužníka
3.       Dojde k potvrzení mezi dlužníkem a věřitelem o vyrovnání
4.       Mimosoudní a úředně ověřené vyrovnání mezi věřitelem a dlužníkem
neschopnost splácet
 Jak se vyhnout insolvenci?
Nejdůležitější je včasné placení všech pohledávek. V případě dluhu, domluvit se s věřitelem na platebním kalendáři. Také se vyhnout veškerým bankovním a nebankovním nabídkám půjček.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup