Pojďme si představit . Přestože jsou následující památky obecně řazeny ke světovým divům, každý může za div považovat něco jiného. Tyto však bezpochyby patří k těm nejunikátnějším.
1. Chichén Itzá se nachází v Mexiku, konkrétně v oblasti Yucatán a jedná se o zříceninu mayského města. Tento div je znám především pyramidou, která byla zasvěcená bohu slunce a nebes Kukulkánovi, a nese tak jeho jméno.
vyřezávané stěny
2. Koloseum neboli amfiteátr je historickou dominantou italského Říma. Má oválný půdorys a v antice sloužilo k zábavním účelům. Odehrávala se zde divadelní představení, rekonstrukce námořních bitev, ale také krvavé zápasy gladiátorů.
3. Machu Picchu leží vysoko v peruánských Andách. Toto incké město bylo dlouho ukryto právě kvůli svému umístění 2430 m. n. m. Objeveno bylo až na počátku dvacátého století, a dnes je jednou z nejvyhlášenějších turistických atrakcí v Peru.
balon za pyramidou
4. Petra je název biblického skalního města, které nalezneme v Jordánsku. Jedná se o rozsáhlý komplex pískovcových útvarů, do nichž byly vytesány hrobky pro vyšší vrstvu obyvatelstva Nabatejců. Zajímavostí je, že do tohoto města se lze dostat pouze jedinou cestou.
5. Socha Krista Spasitele majestátně stojí na posvátné hoře Corcovadu v hlavním městě Argentiny Riu de Janeiru. Kristova sochá váží neuvěřitelných 1145 tun a měří 39,6 metrů. Pro její výstavbu bylo využito železobetonu a mastku, který formoval vnější vrstvy.
6. Tádž Mahal byl postaven v indickém městě Agra na počest zesnulé ženy panovníka Šáhdžahána, který svou manželku velmi miloval a rozhodl se vybudovat pro ni hrobku, jež by jí byla hodna.
schody na hoře
7. Velká čínská zeď se rozléhá přes celou severní Čínu. Vzdušná vzdálenost jejích nejodlehlejších bodů měří přes 2000 kilometrů, a je tak nejdelší stavbou světa. V nejvyšších místech dosahuje výšky až 11 metrů. Byla vybudována jako systém opevnění, který měl Čínu chránit proti nájezdům kočovných mongolských kmenů.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup