Problémy s mandlemi trápí nejen mnoho dÄ›tí, ale i dospÄ›lých. A není radno je podceňovat, protože mohou způsobit skuteÄnÄ› závažné zdravotní komplikace. NÄ›kdy je problémová jen nosní mandle, která se ráda zvÄ›tÅ¡uje, Äímž způsobuje postižené osobÄ› problémy s dýcháním, neustálou rýmou a chrápáním. Dokonce může dojít k problémům s Å™eÄí, hlavnÄ› u dÄ›tí. Nosní mandle může být příÄinou neustále se vracejících respiraÄních onemocnÄ›ní Äi uÅ¡ních zánÄ›tů. Privátní ORL klinika LENTE v Plzni vám nabízí pomocnou ruku. Velmi elegantním a nejmodernÄ›jším způsobem zbavíme vaÅ¡e dítÄ› zvÄ›tÅ¡ené nosní mandle, a tím i veÅ¡kerých zdravotních komplikací, které toho plynou. OdstranÄ›ní mandlí na naší ORL klinice je rutinní a jednoduchou záležitostí.

Plazmová endoskopická adenotomie

Provádíme plazmovou endoskopickou adenotomii. Jedná se o nejmodernÄ›jší a nejÅ¡etrnÄ›jší chirurgické odstranÄ›ní mandlí, které je mnohem ménÄ› bolestivé než operace jinými způsoby. Zároveň je také nejménÄ› nebezpeÄné – například z hlediska pooperaÄního krvácení.